Glosar

Glosar

Binecuvântarea
Sfânta Căsătorie, Dumnezeu dă binecuvântarea căsătoriei fiilor și fiicelor sale și iartă / elimină păcatul lor original.

Cheon Il Guk
Expresie coreeană pentru "națiunea păcii și unității cosmice". Este națiunea iubirii lui Dumnezeu, Împărăția cerurilor pe pământ.

Principiul divin
De asemenea, numit "Principiul". Învățătura teologică a fondatorului Mișcării Unificării, Sun Myung Moon. Se bazează pe revelațiile primite de Fondatorul Sun Myung Moon care au fost sistematizate și scrise de către primii discipoli. Rădăcina acestei învățături este creștinismul. Are perspective noi despre natura lui Dumnezeu, scopul vieții, plecarea omului de la Dumnezeu, misiunea lui Mesia, despre istoria umană și lupta lui Dumnezeu pentru a restaura omenirea, etc.

Era Celui de-al Patrulea Adam
Sfârșitul erei restaurării, când Dumnezeu și Adam pot să se odihnească. Timpul când scopul lui Dumnezeu pentru creație se îndeplinește. Tatăl Moon a proclamat această eră în 1999, afirmând că este timpul pentru cuplurile binecuvântate să îi reprezinte pe Părinți Adevărați.

Hoon Dok Hae
Citirea zilnică a Sfintei Scripturi, literalmente întrunire pentru citirea și învățarea cuvintelor.

Etapa de perfecțiune
În conformitate cu Principiul există trei etape de creștere. După a treia etapă, vine etapa de perfecțiune în care oamenii intră spiritual în "stăpânirea directă a lui Dumnezeu", în care ei sunt una cu Dumnezeu și capabili să-L simtă și să comunice direct cu El.

FFWPU (Federația Familiei pentru Pacea Lumii și Unificare)
Organizație fondată de Sun Myung Moon. Înființând inițial Biserica Unificării, Sun Myung Moon a abolit oficial această organizație în 1996 și a fondat Federația Familiei. Tatăl Moon nu a intenționat niciodată să întemeieze o nouă religie. Din acel moment Federația Familiei este organul legal principal al Mișcării Unificării și se ocupă în principal cu chestiuni care întăresc familia tradițională, care este piatra de temelie în vederea instituirii unei națiuni ideale și unei lumi ideale.

Lumea spirituală
Lumea în care trăiește spiritul nostru. Potrivit lui Sun Myung Moon, lumea spirituală este la fel de reală ca și lumea fizică, vizibilă. Este ca și spiritul nostru, dincolo de timp și spațiu. Lumea spirituală este locul în care spiritul nostru merge să trăiască după plecarea din lumea fizică.

Sun Myung Moon
Născut în Coreea, în 1920. La vârsta de 15 ani, în Duminica de Paște, Isus i-a apărut și i-a cerut să îndeplinească misiunea ce nu a putut-o finaliza în timpul vieții sale. Rev. Moon a început apoi căutarea lui spirituală a adevărului și a scopului vieții. În 1960, a primit binecuvântarea cu Hak Ja Han, devenind astfel Părinții Adevărați ai omenirii. În pofida opoziției și în ciuda faptului că fost de 6 ori întemnițat, Tatăl Moon a triumfat asupra tuturor dificultăților și a creat Mișcarea de Unificare, având un impact global care influențează cursul istoriei umane în direcția creării în cele din urmă a Împărăției Cerurilor pe Pământ și în Cer.

Trei etape de creștere
Perioada de creștere prin care trece fiecare ființă înainte de a ajunge la perfecțiune.
Formarea ⇒ Creștere ⇒ Desăvârșirea. (De exemplu. Semințe de măr, pom în creștere, pom matur ce dă rod). Oamenii trec prin aceste etape fizic și spiritual. Copil ⇒ Adolescent ⇒ Adult.

Trei Binecuvântări
Scopul creației lui Dumnezeu și scopul vieții omului sunt îndeplinite prin cele trei Binecuvântări: A fi roditor (perfecțiunea individuală), a se multiplică (perfecțiunea familiei) și a stăpâni (a iubi toată făpturile creației așa cum le iubește Dumnezeu).

Părinții Adevărați
Primii părinți umani, Adam și Eva, nu au reușit să devină Părinții Adevărați ai omenirii și în loc de asta au înmulțit descendența decăzută. Isus a devenit Părinte Adevărat spiritual, dând renaștere spirituală pentru credincioși prin Duhul Sfânt. Pentru ca mântuirea să devină completă și să se manifeste fizic pe Pământ, trebuie să ne renaștem fizic și spiritual prin Părinții Adevărați.

UPF (Federația Păcii Universale)
Rețea internațională și interconfesională a indivizilor și organizațiilor, dedicată realizării păcii mondiale. ONG cu statut special consultativ la Organizația Națiunilor Unite, dedicat construirii păcii interconfesionale, educație pentru pace și consolidarea căsătoriei și a familiei.

Biserica Unificării
Fondată de către Tatăl Moon în 1954 ca "Asociația Sfântului Duh pentru Unificarea Creștinismului Mondial" și numită pe scurt Biserica Unificării. Misiunea originală a Tatălui Moon nu a fost crearea unei noi religii, ci unirea creștinismul mondial.